Основна информация

| 0

Двадесет и третото подред Световно скаутско джамборе ще се състои в Япония през 2015г.

Темата на това Джамборе е канджи символът “” или още „Духът на единството„. Той има различни значения, които много добре дават представа за Япония и нейната богата и древна култура- единство, хармония, сътрудничество, приятелство и мир. Това джамборе ще събере от всички краища на света много младежи, търсещи нови идеи и приятелства, и ще им помогне да се запознаят с различни традиции, водещи технологии и да опознаят природата. След това уникално преживяване, скаутите ще се приберат у дома като носители на мира и с чувството на хармония в сърцата си.

Идеи

Цялостната тема на джамборето „Духът на единството“ , ще включи в себе си три основни идеи: Енергия, Промяна и Хармония.

Енергия

Двадесет и третото световно скаутско джамборе ще ни покаже динамичността на Скаутското движение, енергичността на скаутите от целия свят и тяхното активно участие в различни дейности.

Промяна

Преживяването от това джамборе, откриването на различни култури, традиции и други начини на мислене, без съмнение ще доведат до незабравима промяна.

Хармония

Хармонията ще обедини хора с различни истории, култури и религии, и ще ги накара да живеят заедно, да се уважават и да си помагат.