Медицински грижи по време на джамборето

| 0

Ще има медицински услуги 24 часа в денонощието п овреме на джамборето за да предостави помощ в случаи на наранявания или заболявания, които не могат да бъдат третирани в отряда или контингента.

Както е споменато в условията за участие на джамборето, таксата покрива медицинска грижа в случай на болест (не включвайки предишни проблеми) или инциденти, включително дребни манипулации и лечения, когато са наложителни по време на джаборето.

Медикалменти и други разходи свързани с хоспитализация не са включени в таксата.

Контингентите трябва да се наясно с предишни здравословни състояния на всички членове и да трябва да е наясно, че медицинска грижа свързана с тях не се покрива от лагерната такса.

Бонлницата на джамбрето

Тя ще предостави най-щастелното ниво на грижа, достъпно на лагера. Ако е необходима сложна операция или диагноза, пациентът ще бъде прехвърлен в болнциа извън лагера. Всякакво леение в болница извън лагера ще бъде достъпно, но платено, и отрядния водач трябва да придружи пациента. В допълнение, може да се наложат случи, в които контингентите трябва сами да уредят транспорта си от/до болницата извън лагера.

Точки за първа помощ

Из цялата територия на лагера по време на програмата ще бъдат разположени точки за първа долекарска помощ. Те ще предоставят лечение на наранявания и болести.

 

Отговорностите на контингентните и отрядните водачи

Всички отряди се очаква да носят комплект за първа помощ, които да покриват леки наранявания и болести. Контингентите трябва да осигурят, че IST членовете и Мениджмънт екипа на контингента имат достъп до основни медицински припаси, или донесени от тях самите или предоставени от контингента.

Както е споменато в Усложитята на лагера, вски, който участва в джамборето трябва да си направи застраховка, която да покрива стойността на всякаква непредвидени медицински разходи. Контингентите са отговорни да осигурят, че всички техни членове имат адекватна медицинска застраховка.

 

Медикаменти

Няма да има аптека на лагера, от където да могат да бъдат закупувани лекарства. Основни медикаменти могат да бъдат предоставени от лагерната болница, когато е необходимо. Затова, контингентите е необходимо да носят необходимите медицински припаси, за предишните здравосложни състояния на своите членове. Ако има нужда медикаментите да бъдат съхранявани на студено, като инсулин за участниците с диабет, те моогат да бъдат съхванявани в болницата на джамборето. Моля да се консултирате с Офиса на джамборето предварително, ако имате нужда от студено складиране на лекарства.