Сигурност и безопасност

| 0

За да се осигури безопасност на Джаборето, всички водачи, IST и други възрастни ще бъдат задължени да преминат през Safe from Harm (SfH) обучение преди джамборето. SfH адресира типовете насилие като тормоз, пренебрегване, експлоатиране, третиране по начин, който може да съществува между скаутите, между скаутите и възрастните, както и между възрастни и се фокусира върху методи как да предотвратим такова държание.

 

Как да преминете през обучението

IST членовете, CMT членовете и отрядните водачи са задължени да преминат през SfH обучението през интернет, преди пристигането им на Джамборето. В платформа за електронно обучение, всеки трябва да може да си създаде акаунт и да да стартира онлайн курс. Обучението е модулно, всеки модул е във формат на презентация. Обучението ще бъде достъпно на английски и френски и ще отнеме около 90 минути, за да се приключат всички модули.

След приключването на курса всеки ще получи сертификат, който доказва, че е приключил SfH обучението. Копие на сертификата трябва да бъде представен при пристигането на Джамборето.

За тези, които нямат достъп или много ограничен достъп до интернет, обучението ще бъде предоставено и по други начини.

В регистрационната система на Джамборето, всеки контингент може да регистрира статуса на SfH обучението, сред неговите лидери. Всеки възрастен лидер, който не е приключил обучението при пистигането в джамборето ще трябва да премине през хартиено обучение на място при HR отдела.

Самата платформа за електронно обучение ще бъде отворена към Юни 2014, и ще затвори в средата на Юли 2015.

Трябва да се изкара тест на края на обучението и ако участникът има под 75% успеваемост ще кара курса колко пъти се налага докато не изкара над 75%.