Регистрация за участие

| 0

Стъпка едно: Попълва се регистрационната форма на контингента, където се поспочва желанието на страната да изпрати контигент, размера на контингента и плана за участие в програмата за Home Hospitalit (HoHo).

Стъпка две: В началото на Юни 2014 се отворя JRS (Jamboree Registration System), за да може всеки един контингент да регистрира своите индивидуални членове за 23-то Световно скаутско джамборе. Регистрационната система на Джамборето ще е достъпна от интернет. Всеки регстрирал се континент ще бъде информиран за своя акаунт и ще получи инструкции до края на Юни 2014.