Екипът, свързан с цялостното организиране на българската част от събитието е разделен на няколко части:

Екип водачи

Екип за международна помощ на лагера (IST)

Група участници